Month: February 2019

Islam Moden

Modernisme Islam adalah gerakan yang digambarkan sebagai “respon ideologi Islam yang pertama” yang cuba mendamaikan kepercayaan Islam dengan nilai-nilai moden seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sivil, rasionalitas, kesamaan dan kemajuan. Ia menampilkan “pemeriksaan kritikal mengenai konsep dan kaedah-kaedah fikih …